Política de privacitat

La informació rebuda per Ecopyrene S.L. a través de la present pàgina Web serà tractada amb la màxima reserva i confidencialitat d’acord amb la normativa vigent.

Ecopyrene S.L. informa a l’usuari que les dades personals que pugui facilitar a través d’aquesta pàgina web seran tractades sota la responsabilitat de Ecopyrene S.L. amb la finalitat de gestionar els serveis proporcionats a través del present Portal d’Internet.

Ecopyrene S.L. podrà utilitzar les dades identificatives i de contacte dels usuaris per mantenir-los informats sobre les activitats, productes i serveis de Formatgeries Montbrú o d’altres entitats relacionades amb Ecopyrene S.L. i que puguin resultar del seu interès. Aquestes dades també poden ser utilitzats amb una finalitat comercial, financera, de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies del seu objecte social, autoritzant expressament a Ecopyrene S.L. per a l’extracció, emmagatzematge de dades i estudis de mercat amb la finalitat d’adequar les seves ofertes al perfil particular de l’usuari.

En proporcionar les seves dades a través dels formularis inclosos en aquest web, vostè està donant el seu consentiment al tractament dels mateixos d’acord amb les condicions establertes en aquesta clàusula informativa.

Conservació de les dades

Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de l’activitat, es mantingui la relació comercial, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals o fins que deixin de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual haguessin estat recaptats o registrats .

Destinataris

Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Vostè pot sol·licitar en qualsevol moment l’accés a les seves dades personals, així com a la seva rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per a això haurà de dirigir a Ecopyrene S.L. per correu postal a Pol. Industrial Pla de Codina 1-3,
25720 – Bellver de Cerdanya, o mitjançant correu electrònic a info@ecopyrene.com

Seguretat en el tractament, procés informàtic i custodia de dades

Ecopyrene S.L. declara i garanteix que manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals d’acord amb la legislació vigent. Per això ha establert un Sistema de Gestió de la Protecció de Dades Personals per tal de tots determinar i implantar els mitjans tècnics i organitzatius al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris, sense perjudici d’informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.