Avís legal

En virtut de la normativa vigent de Protecció de Dades de caràcter personal, l’ informem que les seves dades reflectides a aquesta comunicació, estan incorporades dins d’un tractament responsabilitat de la empresa mercantil ECOPYRENE S.L. con, CIF: A-17063900, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 34773 , Foli 67 , Fulla No B-249575, Inscripció 17. La finalitat d’aquest tractament és gestionar el servei sol·licitat.

L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.montbru.com i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a ECOPYRENE S.L., de forma que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a ECOPYRENE S.L.. o a tercers.

ECOPYRENE S.L. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d’Internet de ECOPYRENE S.L.

Amb els límits establerts a la llei, ECOPYRENE S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet. Els continguts i la informació de les pàgines d’Internet de ECOPYRENE S.L. estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant, els continguts i la informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de qualsevol tipus, doncs només es tracta d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet de ECOPYRENE S.L. poden contindre enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per això, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de ECOPYRENE S.L. o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzamatge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de ECOPYRENE S.L.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts subministrats per ECOPYRENE S.L. estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de ECOPYRENE S.L. o de les persones físiques o jurídiques que s’informi . Mitjançant l’adquisició d’ un producte o servei, ECOPYRENE S.L. no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració , explotació , reproducció , distribució o comunicació pública sobre el mateix , reservant a ECOPYRENE S.L. tots aquests drets . La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s’estén , a més del contingut inclòs a ECOPYRENE S.L. als seus gràfics , logotips , dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

ECOPYRENE S.L. ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i , si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcte , ECOPYRENE S.L., no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta , completa , actualitzada i , conseqüentment, no ha de confiar en ella com si ho fos. ECOPYRENE S.L. declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

ECOPYRENE S.L. es reserva la facultat de modificar , suspendre , cancel·lar o restringir el contingut de web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella , sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas , assumeix responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui portar a terme l’usuari , tant de la informació com dels serveis en ella continguts.

En cap cas ECOPYRENE S.L., les seves sucursals i / o centres adscrits, els seus directors i / o apoderats , treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici , pèrdues , reclamacions o despeses de cap tipus , tant si procedeix directa o indirectament , de l’ús i / o difusió de la web o de la Informació adquirida o accedida per oa través d’aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d’ interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre medi, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguin ocórrer.

ECOPYRENE S.L. no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers . Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat ia risc i ventura exclusiva de l’ usuari. ECOPYRENE S.L. no recomana ni garanteix cap de la / es Informació / ons obtinguda / es per oa través d’un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua , reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle , o de la Informació obtinguda a través d’ ell, incloent altres vincles o webs , de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle , tant al connectar a la web de ECOPYRENE S.L. com en accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de ECOPYRENE S.L. Els drets de Propietat Intel·lectual i d ‘explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny , així com els vincles ( “hiperlinks” ) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits / o dominada de ECOPYRENE S.L., són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa . Qualsevol denominació , disseny i / o logotip , així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web , són marques degudament registrades por ECOPYRENE S.L., per les seves societats filials i / o dominades per tercers . Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i / o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i deuen ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina , no essent responsabilitat de ECOPYRENE S.L. l’ús que l’ usuari pugui portar a terme referent a això , recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts , copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir , transmetre , modificar o suprimir la informació , contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de ECOPYRENE S.L.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola , sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació , aplicació i acompliment de les mateixes . L’usuari , per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal , renuncia expressament a qualsevol fur que , per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.